Báo giá rèm cầu vồng hãng Modero

Theo dõi Rèm Minh Anh trên
Rate this post

rèm cuốn cầu vồng chất liệu gì

 BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÃNG MODERO | HÀN QUỐC

Rèm cầu vồng mang thương hiệu Modero là dòng 1 dòng sản phẩm rèm cửa của hãng Modero. Đây là 1 trong những hãng sản xuất rèm cửa lớn nhất đưa rèm cầu vồng và thị trường Việt Nam. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng báo giá rèm cầu vồng Modero nhập khẩu Hàn Quốc mới nhất như sau:

MÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ
RÈM CẦU VỖNG MÃ OLIVIA – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1246.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1329.000/m2

RÈM CUỐN CẦU VỖNG MÃ AQUA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
798.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

881.000/m2

RÈM CỬA CẦU VỖNG MÃ BASIC

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
546.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

629.000/m2

RÈM  CẦU VỖNG MÃ EVELYN – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1432.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1515.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ STELLA – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1391.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1474.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ECLIPSE – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.298.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.381.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ PORCHE – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.318.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.401.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ APOLLO – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.318.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.401.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ NAPOLI – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.288.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.371.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CLAUDIA – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.267.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.350.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ VICTORIA – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.226.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.309.000/m2

RÈM CẦU VỒNG Mà OSCAR – Mà CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.195.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.278.000/m2

RÈM CẦU VỒNG Mà TIVOLI – Mà CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.195.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.278.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ EL PASO – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.185.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.268.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ KARON – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.185.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.268.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ NICE – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.082.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.165.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ SYDNEY – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.030.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.113.000/m2

RÈM CẦU VỒNG Mà BALI – Mà CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.030.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

1.113.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ SLOPE – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.019.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.102.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ GENEVA – MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.019.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.102.000/m2

RÈM CẦU VỒNG Mà LIME– Mà CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.009.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.092.000/m2

RÈM CẦU VỒNG Mà SOFIA– Mà CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
998.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

1.081.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ VERONA– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
998.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.071.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ELLA– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
978.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.061.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ PAOLA– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
967.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.050.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CARMEN– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
946.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.029.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ FLAVIA– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
926.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.009.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ JANE– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
915.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

998.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ROLAND– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
905.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

998.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CATANIA– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
905.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

988.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ NICOLEMÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
874.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

957.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ISABEL– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
863.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

946.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ARENA– MÃ CẢN SÁNG

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
853.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

936.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ MARBLE

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.040.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.123.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ LAVENDER

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.040.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 20%

1.123.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ DOLCE

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
1.019.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

1.102.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CRYSTAL

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
967.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

1.050.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CUTIE

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
946.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

1.029.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ BENTLEY

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
946.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

1.029.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ SUNNIVA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
915.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

998.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ PEARL

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
894.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

977.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ GIOVANNI

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
884.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

967.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ HILLARY

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
863.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

946.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ALICE

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
819.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

902.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ VENICE

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
798.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

881.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ MODICA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
798.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

881.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ VENEZIA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
798.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

881.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ BONDI

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
788.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

871.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ ANGELA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
746.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

829.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CLARA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
725.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

808.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ DIAMOND

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
714.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

797.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ CREMA

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
714.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 15%

797.000/m2

RÈM CẦU VỒNG MÃ WOODLOOK

 • Hệ phụ kiện Standard/Square/Slim
 • Hệ phụ kiện Premier
 • CLICK XEM MẪU
662.000/m2 – ĐANG GIẢM GIÁ 30%

745.000/m2

Lưu ý về báo giá rèm cầu vồng: 

☑️Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Đơn giá dưới đây đã bao gồm các phụ kiện và công lắp đặt hoàn thiện

☑️Đơn giá được tính theo m2, Kích thước dưới 1m2 làm tròn thành 1m2.

☑️Thời gian lắp đặt: 3 – 5 ngày sau khi ký hợp đồng; Đặt cọc: 40% khi đặt hàng, Thanh toán 60% sau khi lắp đặt xong và nghiệm thu.

☑️Với các đơn hàng có khối lượng rèm cầu vồng lớn có thể thỏa thuận lại đơn giá.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Rèm Cầu Vồng Hàn Quốc Hãng MODERO Giảm Giá từ 15% đến 25% Tùy mã hãng – Cam kết hàng chính hãng, xuất xứ Hàn Quốc, Bảo Hành 2 Năm . Vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn kỹ hơn cho bạn

rèm gỗ của sổ

CÁC BƯỚC ĐẶT MUA RÈM CẦU VỒNG TẠI MINH ANH

Với các mẫu rèm cửa, chúng tôi thường mang mẫu để quý khách xem trực tiếp đồng thời tư vấn để quý khách chọn được mẫu mã phù hợp với kích thước cửa và nội thất nhà. Việc mang mẫu tư vấn tại nhà là hoàn toàn miễn phí. Vì vậy xin vui lòng với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

quy trình đặt rèm cửa

rèm minh anh rèm minh anh  Lựa chọn đơn vị bán rèm UY TÍN, TRUNG THỰC là cách TỐT NHẤT bạn mua được rèm ĐẸP với giá HỢP LÝ.

⭐ ⭐ ⭐ CAM KẾT CỦA RÈM CỬA MINH ANH ⭐ ⭐ ⭐

bảo hành rèm cửa ️ 100% sản phẩm đúng NGUỒN GỐC, xuất xứ

️Thanh treo, phụ kiện rèm cao cấp, bền đẹp

️ Bảo hành trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, Bảo trì TRỌN ĐỜI.

️ Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng

Quý khách mua hàng tại Minh Anh thì quý khách luôn yên tâm rằng, sản phẩm do Minh Anh bán ra đã được kiểm tra rất kỹ về chất lượng sản phẩm, nếu trong quá trình sử dụng có vấn đề gì, quý khách hãy cứ liên hệ với số Hotline.  Minh Anh sẽ sắp xếp việc sửa chữa, bảo hành trong thời gian sớm nhất.

Và một điều quang trọng Minh Anh muốn nhấn mạnh, Minh Anh là CÔNG TY, có mã số thuế, có trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải một cửa hàng hay một thợ lắp đặt tay ngang làm thêm nay có thể chỗ này, mai chỗ khác, hay mè nheo từ chối, phủi trách nhiệm bảo hành.

Chúng tôi không chỉ bảo hành sản phẩm cho quý khách đúng theo thời gian quy định của hãng mà trong suốt quá trình sử dụng nếu sản phẩm có bất cứ vấn đề gì, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi luôn sẵn lòng bảo trì sản phẩm của mình trong suốt quá trình sử dụng. Đây là NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC của Minh Anh kể từ ngày thành lập đến giờ. Và chúng tôi TỰ HÀO rằng chúng tôi luôn được KHÁCH HÀNG YÊU QUÝ, TIN TƯỞNG giới thiệu bạn bè, người thân đến mua rèm tại Minh Anh

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Chúng tôi hiểu thời gian của bạn là quý giá vì vậy bạn chọn mẫu nào? Hãy Gọi cho chúng tôi hoặc để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ mang hết mẫu đến cho bạn chọn.

liên hệ mua rèm cửa

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *